Bli en vinnare på börsraset - Är det möjligt?

Sanna Goldberg

Det är få saker man kan vara säker på, men en sak tycks någorlunda säger; börsen går upp och ner i cykler. Den långsikte gör bäst i att ligga kvar över tiden eftersom börsen hittills - på lång sikt - alltid fortsatt upp.

Men den som vill tjäna pengar på en börsnedgång, går det och i så fall vilka alternativ står till buds?
I tider av börsoro brukar frågorna kring huruvida man skall sälja sitt aktieinnehav eller sitta lugnt i båten dyka upp.

Börsexperter i pressen och annorstädes slåss om utrymmet och tycks alla ha sin åsikt klar för sig om börsutvecklingen den närmaste tiden.

Så vad gör man då om man tycker sig ha upptäckt att börsen är i en nedåtgående trend och vill försöka tjäna pengar på den börsutvecklingen?

Vilka alternativ finns för den som vill försöka tjäna pengar på en fallande börs?

Möjliga Alternativ - Handla korta fonder


På marknaden idag finns något som betecknas som korta fonder eller terminsfonder. Detta är ett relativt enkelt sätt att handla ett instrument som stiger då börsen faller.

En sådan fond, som är enkelt att köpa och sälja, är XACT Bear. XACT Bear-fonden är en s k ETF, vilket står för Exchange Traded Fund dvs en fond som handlas via Stockholmsbörsen som en aktie. Detta betyder att den är tillgänglig för alla som har aktiedepå.

Utväxlingen på just denna fond är i snitt 1,5 till 1 dvs för varje procent som börsen faller, stiger XACT Bear 1,5%.

Blankning av aktier


I en tidigare artikel har vi i detalj beskrivit hur blankning går till och vilka risker och förtjänster som finns med att blanka.

Vi tycker riskerna är överhängande med blankningsalternativet, som inte lämpar sig för nybörjare.

Läs vidare om blankning här.

Terminshandel


Ett alternativ som verkligen bara lämpar sig för proffs eller semi-proffshandlare är terminshandeln.

Handeln med terminer sker via din depå och kräver s k säkerhetskapital i depån dvs du behöver ha ett visst belopp tillgängligt på din värdepappersdepå hos din mäklare.

Du kan läsa mer om villkoren för terminshandel här.

Förutom ETF-fonder som ett relativt stabilt och enkelt alternativ finns naturligtvis vanliga fonder. Många av de större fondbolagen erbjuder såväl korta fonder som t ex valutafonder, råvarufonder eller andra cykliskt okänsliga eller anti-cykliska fonder.

Undersök utbudet bland fonder och ETF'er genom din bank eller din fondkommissionär.

Relaterade termer: göra pengar på börsfall, blanka under nedgång, ETF-handel, xact bear som hävstång under börsnedgången, hur tjäna på börsen går ner, börstips för nedgång, undvika förlora pengar på kursfall, xact bear ETF