Så fungerar en privat sjukförsäkring

Jessica Alfengaard

Det är allt fler som tar en privat sjukförsäkring eller får den som en service från sin arbetsgivare. Men vad innebär en privat sjukförsäkring och vad täcker den? Mappis har tittat närmare på privata sjukförsäkringar och vad de innebär för försäkringstagaren.

En privat sjukförsäkring kan vara en trygghet då det i allmänhet ger en snabb tillgång till sjukvård. Den intressestegring från arbetsgivarens sida runt privata sjukförsäkringar som vi ser idag kommer sig naturligt då kostnaden för en sjukskriven person vida överstiger kostnaden för att ta försäkringen.

Ett vanligt exempel är att framställa det som att man som arbetsgivare inte har råd att inte ge sina anställda privata sjukförsäkringar. Detta är naturligtvis en vinklad sanning från försäkringsbolagen som gärna vill sälja dessa försäkringar.

En privat sjukförsäkring fungerar enkelt sagt som vilken försäkring som helst, och utlöses i de fall du behöver gå till läkaren. Det finns oftast en privat läkarmottagning kopplad till försäkringstagaren som utgör första vårdinstans för försäkringstagaren.

Vad täcker en privat sjukförsäkring?


Det är naturligtvis väldigt olika vad som ingår i en privat sjukförsäkring. De allra vanligaste försäkringarna täcker ett basutbud medan man får betala extra för att försäkringen skall täcka eventuell specialistvård.

Det är naturligtvis väldigt viktigt att man sätter sig in i vad just den försäkring som man själv får erbjudande om täcker in och inte täcker in. Ge dig inte på denna punkt. Var kritisk och se till att gå till botten med vad din sjukförsäkring täcker.

Kan man ta privat sjukförsäkring som privatperson?


De allra flesta försäkringsbolag som handlar med sjukförsäkringar gör så mot företag och grupper, och inte mot individer.

Det finns dock några av de mer namnkunniga försäkringsbolagen som även låter privatpersoner ta privatvårdsförsäkringar själva. Undersök marknaden och tala med din arbetsgivare.

Relaterade termer: Jämför sjukförsäkringar, hur funkar privata sjukförsäkringar, privat sjukvård, vad kostar en privat sjukvårdsförsäkring, vad är en privat vårdförsäkring, vårdgarantier, hur skaffar man privat sjukförsäkring, bästa privata sjukförsäkringen, information privat sjukförsäkring